Google Partner Meta Partner 9.3 klantenscore

071 407 20 27 Contact

Google Consent Mode v2 en de Toekomst van Online Adverteren

In maart 2024 lanceert Google een belangrijke update: Google Consent Mode v2. Deze update heeft betrekking op het verzamelen van data, en het verkrijgen van toestemming voor het plaatsen van cookies en delen van persoonsgegevens. In deze blog vertellen we je meer over Google Consent Mode v2, de impact op het gebruik van cookies en online advertenties, en hoe je jouw website kunt voorbereiden op deze aankomende veranderingen.

Tip: Gebruik ‘Cookiebot’ voor eenvoudige implementatie van Consent Mode V2 op jouw website. Ontvang gratis advies van ons door je hier aan te melden: cookiebot.com/signup

GDPR, Digital Markets Act en Digital Services Act

Google Consent Mode v2 is een nieuwe set regels van Google die vanaf maart 2024 ingaan. Deze regels zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan strengere privacywetten zoals de General Data Protection Regulation (GDPR), de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA).

1. General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) - Google Consent Mode v2

De GDPR, beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stelt een aantal regels vast die websites moeten volgen bij het omgaan met persoonlijke gegevens van EU-burgers. Hier is een korte opsomming van enkele belangrijke GDPR-regels voor websites:

 • Toestemming: Websites moeten duidelijke toestemming krijgen van gebruikers voordat ze persoonsgegevens verzamelen of verwerken. Deze toestemming moet vrijwillig, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn.
 • Transparantie: Gebruikers moeten geïnformeerd worden over wie hun gegevens verzamelt, waarom, en hoe deze gegevens gebruikt zullen worden. Dit wordt meestal gedaan via een privacybeleid op de website.
 • Gegevensminimalisatie: Verzamel alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Denk daarbij aan een contactformulier waarbij enkel een e-mailadres of telefoonnummer vereist is, en geen adresgegevens.
 • Verantwoordingsplicht: De website-eigenaar moet kunnen aantonen dat zij in overeenstemming met de GDPR handelt, bijvoorbeeld door het bijhouden van verwerkingsactiviteiten en het implementeren van een passend beleid.

2. Digital Markets Act (DMA)

Digital Markets Act (DMA) - Google Consent Mode v2

Naast de GDPR is de Digital Markets Act (DMA), die vanaf mei 2023 van kracht is, een belangrijke Europese wetgeving die de manier waarop grote digitale platforms functioneren beïnvloedt. De DMA focust op ‘gatekeepers’ zoals Google en eist van hen meer transparantie in hun datagebruik en bevordering van eerlijke concurrentie. Deze wetgeving heeft directe gevolgen voor Google’s Consent Mode v2:

 • Verhoogde Eisen aan Transparantie en Toestemming: De DMA benadrukt de noodzaak voor platforms als Google om gebruikers duidelijk en transparant te informeren over hun datagebruik en toestemming voor gegevensverwerking. Google Consent Mode v2 ondersteunt deze vereisten door nauwkeurig beheer van gebruikerstoestemmingen en past zich aan de toestemmingsstatus van de gebruiker aan.
 • Verbeterde Naleving van Privacyregelgeving: De combinatie van GDPR en DMA vereist dat Google niet alleen voldoet aan de gegevensbeschermingsnormen, maar ook actief bijdraagt aan een eerlijker digitaal ecosysteem. Google Consent Mode v2 is een essentieel instrument dat hieraan bijdraagt door de naleving van deze nieuwe en strengere regelgevingen te faciliteren.

3. Digital Services Act (DSA)

Digital Services Act (DSA) - Google Consent Mode v2

Naast de GDPR en DMA, speelt ook de Digital Services Act (DSA) een cruciale rol in de Europese regelgeving die invloed heeft op digitale platforms en services. De DSA, die samen met de DMA het Digital Services Act Package vormt, is gericht op het creëren van een veiligere en meer transparante online omgeving voor gebruikers:

 • Gebruikersbescherming en Transparantie: De DSA stelt eisen aan online platforms om gebruikers te beschermen tegen illegale inhoud en producten, en om transparanter te zijn over hun algoritmes en advertentiepraktijken.
 • Moderatie van Inhoud: De DSA legt de verantwoordelijkheid bij platforms om proactief om te gaan met illegale inhoud, terwijl de vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd.
 • Raakvlakken met Google Consent Mode v2: De vereisten van de DSA voor transparantie en gebruikersbescherming overlappen met de doelstellingen van Google Consent Mode v2, met name in termen van het bieden van meer controle en inzicht aan gebruikers over hoe hun gegevens worden gebruikt.

Google Consent Mode v2

De combinatie van GDPR, DMA en DSA vormt een uitgebreid raamwerk dat aanzienlijke implicaties heeft voor website-eigenaren, online adverteerders en digitale platforms. Google Consent Mode V2 biedt verschillende voordelen in de context van naleving van privacywetten en verbeterde gebruikerservaring. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

 1. Naleving van Privacywetten: Google Consent Mode V2 helpt websites om te voldoen aan privacyregelgevingen zoals de GDPR, DMA en DSA. Het stelt websites in staat om de toestemming van gebruikers voor cookies en tracking op een transparante en controleerbare manier te beheren.
 2. Verbeterde Gebruikerservaring: Door gebruikers duidelijke keuzes te bieden over hun gegevensprivacy en het gebruik van cookies, verbetert Google Consent Mode V2 de gebruikerservaring. Gebruikers hebben meer controle over hun persoonlijke gegevens, wat het vertrouwen kan versterken.
 3. Flexibele Dataverzameling: Afhankelijk van de toestemming van de gebruiker, past Google Consent Mode V2 automatisch de functionaliteit van Google-diensten (zoals Google Analytics en Google Ads) aan. Dit betekent dat zelfs wanneer gebruikers bepaalde typen cookies weigeren, de website nog steeds belangrijke samengevoegde gegevens kan verzamelen.
 4. Behoud van Datakwaliteit: Met de inzet van geavanceerde modellen kan Google Consent Mode V2 de impact van verminderde tracking compenseren door het schatten van bepaalde gebruikersacties. Dit helpt bij het behouden van datakwaliteit, zelfs wanneer volledige gebruikerstoestemming ontbreekt.
 5. Adaptieve Reclame: Voor adverteerders maakt Google Consent Mode V2 het mogelijk om reclamecampagnes te optimaliseren op basis van de toestemmingsstatus van gebruikers, wat leidt tot meer gepersonaliseerde en effectieve reclame.
 6. Risicobeheer: Door te helpen bij het beheren van toestemming en het voldoen aan privacyregelgevingen, vermindert Google Consent Mode V2 het risico op juridische problemen en boetes die kunnen voortkomen uit niet-naleving.

De uitdagingen van Google Consent Mode v2

Cookies - Google Consent Mode v2

Het invoeren van Google Consent Mode v2 is niet zomaar een kleine update; het is een belangrijke verandering die direct invloed heeft op elke website-eigenaar die Google-services gebruikt zoals Google Ads, aangezien deze diensten veelal afhankelijk zijn van cookies voor het verzamelen van data en gericht tonen van advertenties.

De uitdagingen komen voort uit een paar belangrijke punten:

 1. Precisie in Targeting Vermindert: Normaal gesproken gebruiken adverteerders cookies om te begrijpen wat bezoekers interessant vinden, zodat ze hen gerichte advertenties kunnen tonen. Met Consent Mode v2 moet je expliciete toestemming krijgen om deze cookies te gebruiken. Zonder deze toestemming kun je minder over je bezoekers te weten komen, wat leidt tot minder precieze targeting.
 2. Moeilijkheden bij Optimaliseren van Campagnes: Informatie over hoe mensen op je advertenties reageren, helpt je om je campagnes te verbeteren. Als je minder gegevens mag verzamelen, wordt het lastiger om de effectiviteit van je advertenties te meten en te verbeteren. Dit kan resulteren in hogere advertentiekosten en lagere conversieratio’s.
 3. Aanpassen van Advertentiestrategieën: Je moet wellicht overstappen op bredere advertentiestrategieën die minder afhankelijk zijn van persoonlijke gebruikersgegevens. Dit kan betekenen dat je meer vertrouwt op algemene markttrends of contextuele targeting, waarbij je advertenties baseert op de inhoud van een pagina in plaats van op gebruikersgedrag.
 4. Belang van Creatieve Content: Nu gerichte advertenties lastiger worden, wordt het creëren van aantrekkelijke en universeel boeiende advertenties belangrijker. Het gaat erom advertenties te maken die een breed publiek aanspreken, zelfs zonder diepe personalisatie.
 5. Noodzaak van Duidelijke Toestemming: Het correct en transparant vragen van toestemming voor gegevensverzameling wordt essentieel. Dit helpt niet alleen om te voldoen aan de regelgeving, maar versterkt ook het vertrouwen van gebruikers in hoe hun gegevens worden gebruikt.

In het licht van Google Consent Mode v2 is het belangrijk om je advertentiestrategieën te herzien en aan te passen. Door nu te anticiperen op deze veranderingen, zorg je ervoor dat je online marketinginspanningen effectief en compliant blijven onder de nieuwe regelgeving.

Google Consent Mode v2 - Server Side Tagging

Server Side Tagging biedt een innovatieve oplossing voor de nieuwe uitdagingen van Google Consent Mode v2. Het verplaatst het dataverzamelingsproces van de browser naar de server, wat resulteert in betere privacycontrole en nauwkeurigere gegevens voor campagnes. Denk aan een efficiëntere manier van werken waarbij je nog steeds waardevolle inzichten krijgt zonder de privacy van gebruikers te schenden.

De voordelen van Server Side Tagging zijn:

 1. Verbeterde Privacy en Gegevensbeveiliging: Door gegevens op de server te verwerken (server-side) in plaats van in de browser van de gebruiker (client-side), wordt de blootstelling van gevoelige informatie zoals IP-adressen en gebruikers-ID’s beperkt. Dit biedt een veiligere omgeving voor gegevensverzameling, wat essentieel is om te voldoen aan de strengere privacywetten zoals de GDPR.
 2. Vermindering van Cookieafhankelijkheid: In het tijdperk van Google Consent Mode v2 is het verminderen van de afhankelijkheid van cookies voor het verzamelen van gegevens cruciaal. Server Side Tagging biedt een alternatief waarmee belangrijke gegevens kunnen worden verzameld zonder dat er direct toestemming voor cookies nodig is, wat de naleving van de nieuwe regelgeving vereenvoudigt.
 3. Nauwkeurigere en Relevantere Gegevensverzameling: Met Server Side Tagging heb je meer controle over de verzamelde gegevens, wat leidt tot preciezere en bruikbaardere informatie voor je advertentiecampagnes. Dit is vooral belangrijk onder de beperkingen van Google Consent Mode v2, waar traditionele methoden van dataverzameling beperkt zijn.
 4. Flexibiliteit in Reactie op Toestemmingsvoorkeuren: Deze methode maakt het mogelijk om de gegevensverzameling dynamisch aan te passen aan de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers. Je kunt dus flexibel inspelen op verschillende niveaus van toestemming, wat zorgt voor een betere naleving van zowel gebruikersvoorkeuren als wettelijke vereisten.
 5. Betere Prestaties en Gebruikerservaring: Doordat de verwerking op de server plaatsvindt, kan dit leiden tot snellere laadtijden van webpagina’s, wat een positieve invloed heeft op de gebruikerservaring. Een vlotte website draagt bij aan betere betrokkenheid en potentieel hogere conversieratio’s.

Server Side Tagging is daarmee een krachtig instrument in het tijdperk van Google Consent Mode v2. Het stelt marketeers en website-eigenaren in staat om te voldoen aan de nieuwe privacyvereisten en toch waardevolle gegevens voor hun marketinginspanningen te verzamelen en gebruiken.

Meer over Server Side Tagging

Voorbereiding op Google Consent Mode v2

Om je website optimaal voor te bereiden op Google Consent Mode v2, is het belangrijk om een aantal cruciale stappen te volgen. Deze stappen zijn niet alleen noodzakelijk om te voldoen aan de wetgeving, maar ook om het vertrouwen van je bezoekers te behouden en je online marketing effectief te houden.

 1. Controleer je Dataverzameling: Ga na hoe je momenteel gegevens verzamelt. Is dit in lijn met de GDPR en andere privacywetten? Let hierbij niet alleen op direct gevraagde informatie via bijvoorbeeld een contactformulier, maar ook op gegevens die automatisch verzameld worden via cookies en trackers. Het is cruciaal om alleen de noodzakelijke gegevens te verzamelen en helder te communiceren over het gebruik ervan.
 2. Implementeer een Compliant CMP: Een Consent Management Platform (CMP) is essentieel voor het beheren van toestemmingen. Als gecertificeerde Cookiebot Partner kunnen we assistentie bieden bij het implementeren van een systeem dat aan de eisen van Google Consent Mode v2 voldoet. Een goed CMP zorgt ervoor dat toestemmingen op een legale en gebruiksvriendelijke manier worden verzameld en beheerd.
 3. Optimaliseer je Toestemmingsbanner: De toestemmingsbanner, vaak bekend als cookiebanner, moet helder, direct en eenvoudig te navigeren zijn. Het moet voor bezoekers duidelijk zijn hoe zij hun toestemming kunnen geven of intrekken. Zorg ervoor dat de banner informatief is zonder opdringerig te zijn, en dat deze duidelijk zichtbaar is op je site.
 4. Blijf Geïnformeerd en Aanpasbaar: De wereld van online privacy is voortdurend in beweging. Het is van belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving. Dit kun je doen door relevante nieuwsbronnen te volgen en eventueel samen te werken met experts die je kunnen helpen bij het navigeren door deze complexe materie.

Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat je website klaar is voor de implementatie van Google Consent Mode v2.

Ga in Zee met een Certified Cookiebot Partners

Certified Cookiebot Partner - Google Consent Mode v2

Als gecertificeerde Cookiebot Partner en expert in Google Tag Manager zijn we uitstekend uitgerust om je te ondersteunen bij de overstap naar Google Consent Mode v2 en ben je verzekerd van:

 1. Diepgaande Expertise in Consent Management: Ons begrip van de complexe privacywetgeving en de impact ervan op online adverteren stelt ons in staat om effectieve en gebruiksvriendelijke Consent Management Platforms (CMP’s) op te zetten. We zorgen ervoor dat jouw CMP niet alleen voldoet aan de wetgeving, maar ook gemakkelijk navigeerbaar is voor je bezoekers.
 2. Naadloze Integratie met Google Tag Manager en Cookiebot: We zijn gespecialiseerd in het soepel integreren van jouw CMP met essentiële tools zoals Google Tag Manager en Cookiebot. Dit zorgt voor een efficiënte beheer van gebruikerstoestemmingen terwijl de functionaliteit van je website behouden blijft.
 3. Naleving van AVG en Optimalisatie van Campagnes: Door nauw met ons samen te werken, zorg je ervoor dat jouw website voldoet aan de AVG. Tegelijkertijd bieden we ondersteuning bij het optimaliseren van je advertentiecampagnes binnen de kaders van de nieuwe regelgeving.
 4. Doorlopende Ondersteuning en Advies: Gezien de voortdurende veranderingen in online privacy en advertenties, bieden we doorlopende ondersteuning en advies. We staan klaar om je te helpen jouw website actueel en effectief te houden in dit veranderende landschap.

De overgang naar Google Consent Mode v2 lijkt misschien uitdagend, maar met de juiste voorbereiding en ondersteuning kan je deze veranderingen gebruiken om een transparantere en betrouwbaardere online aanwezigheid op te bouwen. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.

Contact

Delen:

Wist je dat...

Je onze blogs automatisch in je mailbox kunt ontvangen? Super handig, al zeggen we het zelf. Laat je gegevens hier achter en ontvang waardevolle tips & tricks voor jouw website.

Nieuwsbrief

Meer
blogs

Naar overzicht

“Positief leuke meedenkende gasten!”

Marina Rijnsburg

“Snelle service met de juiste adviezen voor een goede prijs!”

Reisburo Noordeinde

“2nd Chapter helpt ons met het opstarten van ons bedrijf! Duidelijk, snel en korte lijntjes. Dennis is een fijne gozer om mee te werken !”

Statietas

“Het proces van het maken van de website vond ik erg professioneel. Goede uitleg, goede presentatie, duidelijk aanvraag van input en de samenwerking was hierdoor uitstekend. Verder ben ik zeer te spreken over het design en de uitleg over het gebruik van de website.”

Stichting De Ark

©2024 2nd Chapter BV   Privacy Cookies Voorwaarden